GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Nr.518/16.04.2021

 

Către: Utilizatorii serviciului public de salubrizare ai Comunei Sânpetru

Stimată doamnă/Stimate domn

 

Subscrisa, CIBIN SRL, cu sediul în Săcele, strada Bunloc nr. 1, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/73/1992, având CUI RO1100466, reprezentată legal prin administrator Baciu Elena Anca, vă încunoștințăm de următoarele:

În temeiul Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 1399/01.02.2019 (Contractul de concesiune), subscrisa am derulat activitatea de salubrizare a localității Sânpetru.

În data de 09 aprilie 2021 ora 14.00, ne-a fost comunicată HCL Sânpetru nr. 45/08.03.2021, prin care în mod netemeinic și nelegal s-a declarat de către concedentul Consiliul Local Sânpetru rezilierea Contractul de concesiune, solicitându-ni-se prin art. 2 al aceleiași HCL nr. 45/08.03.2021, asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare, în condițiile stipulate în contract, dar nu mai mult de 90 de zile.

Astfel, am înștiințat concedentul Consiliul Local Sânpetru de faptul că începând cu data de 09 iulie 2021, subscrisa nu va mai asigura continuitatea prestării serviciului de salubrizare, în condițiile stipulate în contract, urmând a solicita anularea actelor vătămătoare și recuperarea pe cale judiciară a prejudiciului creat.

În data de 15 aprilie 2021, am recepționat adresa Primarului Comunei Sânpetru cu nr.7251/15.04.2021, prin care contrar celor de mai sus, ni se solicită încetarea Contractului de concesiune, de îndată, invocându-se aspecte complet străine cauzei (invocându-se chiar acte  anterioare datei adoptării HCL nr. 45/08.03.2021).

Astfel, pentru a preîntâmpina incidente și dispute inutile, de genul folosirii neautorizate a bunurilor societății subscrise de către persoane străine de Contractul de concesiune, precum și pentru a evita angrenarea utilizatorilor în disputele legale inerente înscrisurilor nelegale și vătămătoare atât pentru subscrisa cât și pentru bugetul UAT Sânpetru, vă comunicăm faptul că, începând cu data de 16 aprilie 2021, subscrisa nu va mai desfășura activitățile aferente Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 1399/01.02.2019, urmând a ne recupera prejudiciul din același buget al localității Sânpetru.

De asemenea, rugăm utilizatorii care înregistrează debite către subscrisa să facă plata facturilor în contul indicat în acestea sau la casieria subscrisei din mun. Săcele, str. Bunloc nr.1, jud. Brașov, casieria societății din incinta Primăriei Sânpetru urmând a fi închisă cu aceeași dată a încetării activității, consecință a încetării anticipate, netemeinice și nelegală a Contractul de concesiune dispusă unilateral de concedentul Consiliul Local Sânpetru.

În acest sens, ne cerem scuze utilizatorilor pentru disconfortul creat dvs., prin actele abuzive ce au condus la încetarea anticipată a Contractului de concesiune.    

CIBIN SRL,

prin administrator Baciu Elena Anca